Kontakt

Mob. +381 63 538 238

Pošaljite nam zahtev za procenu!

Kontakt detalji:

Vaša poruka je uspešno poslata! Close this notice.

Travel insurance Quote

Level of protection: $

Contact details:

Travel

Your Quote Form has been sent successfully. Close this notice.

Car insurance Quote

Contact details:

Your car:

Your Quote Form has been sent successfully. Close this notice.

Life insurance Quote

Level of protection: $

Contact details:

Have you used tobacco or nicotine products in the last 12 months?

Yes, I have No, I haven't
Your Quote Form has been sent successfully. Close this notice.

House insurance Quote

Your house:

Contact details:

Your Quote Form has been sent successfully. Close this notice.
5 година ago · by · Коментари су искључени на Zašto je osiguranje potrebno?

Zašto je osiguranje potrebno?

Osiguranje (engl. insurance, nem. Versicherung), je privredna uslužna delatnost koja štiti čoveka i njegovu imovinu od posledica dešavanja brojnih opasnosti. Na taj način se obezbeđuje neophodna sigurnost u privredi i društvu u celini. Osiguranje počiva na načelu uzajamnosti i solidarnosti jer u suštini predstavlja udruživanje svih onih koji su izloženi istim opasnostima, a sa ciljem da zajednički podnesu štetu koje će zadesiti samo neke od njih .

Sama reč osiguranje označava sigurnost, poverenje u nešto, obezbeđenje i izražava svrhu osiguranja koja se, uopšteno, sastoji u pružanju neke sigurnosti. Osiguranje u najširem smislu predstavlja zaštitu imovinskih interesa fizičkih i pravnih lica prilikom realizacije rizika, odnosno nastupanja osiguranih slučajeva, na račun fondova osiguranja formiranih naplatom premija od tih lica.

Osiguranje je, kao i svaka druga delatnost, tržišnog karaktera. To znači da društva za osiguranje, kao nosioci ponude usluge osiguranja, nastupaju na tržištu osiguranja gde svoju ponudu valorizuju zadovoljavajući potrebe potrošača – osiguranika, kao nosilaca tražnje.

Osiguranje predstavlja poseban vid ekonomske delatnosti koji je vezan za preraspodelu rizika između pojedinaca (osiguranika), ugroženih istim opasnostima.

Osiguranje se može posmatrati sa tri stanovišta – ekonomskog, pravnog i tehničkog aspekta.

Sa pravnog aspekta osiguranje proučava prava i obaveze ugovornih strana – osiguravača i osiguranika. Drugim rečima, pravni vid osiguranja predstavlja uređenje brojnih pravnih odnosa koji nastaju u osiguranju.

Sa tehničkog aspekta, osiguranje je matematičko- statistička kategorija koja se ispoljava kroz atomiziranje rizika, odnosno njegovo raspoređivanje na mnoštvo osiguranika i nivelisanje na znatno nižem nivou.

Sa ekonomskog aspekta osiguranje je takav posao na osnovu koga se osiguravač obavezuje da za određeni iznos (u vidu naplaćene premije osiguranja) osiguraniku isplati naknadu štete kada nastupi osigurani slučaj, odnosno da ga obešteti.

Dakle, SMISAO osiguranja je obezbeđenje ekonomske sigurnosti, odnosno zaštita života i imovine od posledica nastupanja štetnog događaja.

Read more