Kontakt

Mob. +381 63 538 238

Pošaljite nam zahtev za procenu!

Kontakt detalji:

Vaša poruka je uspešno poslata! Close this notice.

Travel insurance Quote

Level of protection: $

Contact details:

Travel

Your Quote Form has been sent successfully. Close this notice.

Car insurance Quote

Contact details:

Your car:

Your Quote Form has been sent successfully. Close this notice.

Life insurance Quote

Level of protection: $

Contact details:

Have you used tobacco or nicotine products in the last 12 months?

Yes, I have No, I haven't
Your Quote Form has been sent successfully. Close this notice.

House insurance Quote

Your house:

Contact details:

Your Quote Form has been sent successfully. Close this notice.
5 година ago · by · Коментари су искључени на Osnovne informacije o zaštiti korisnika usluga posredovanja u osiguranju

Osnovne informacije o zaštiti korisnika usluga posredovanja u osiguranju

Narodna banka Srbije je, shodno svom ovlašćenju, na osnovu Zakona o Narodnoj banci Srbije i Zakona o osiguranju donela Odluku o načinu zaštite prava i interesa korisnika usluga osiguranja (“Službeni glasnik RS”, br. 55/15). Tim podzakonskim aktom je bliže uređen način zaštite prava i interesa osiguranika, ugovarača osiguranja i trećih oštećenih lica, kao i način posredovanja u rešavanju odštetnih zahteva, podnošenja prigovora korisnika usluge osiguranja I postupanja po tom prigovoru.

Svi subjekti nadzora, samim tim I društva za posredovanje u osiguranju su dužna da obezbede pravo na informisanost i zaštitu prava i interesa korisnika usluge osiguranja.

Navedenom Odlukom društvo za posredovanje u osiguranju je u obavezi da pored navedenog sastavlja I izveštaj o primljenim prigovorima i elektronski ga dostavi Narodnoj banci Srbije i to najkasnije u roku od 15 dana od isteka tromesečja, u skladu sa uputstvom kojim se uređuje elektronsko dostavljanje podataka.

Iz navedenog proizilazi obaveza Društva za posredovanje u osiguranju “El-Com” d.o.o. Novi Sad da donese Pravilnik o postupanju u slučaju prigovora korisnika usluga posredovanja u osiguranju. Ovim pravilnikom se bliže se uređuje zaštita prava i interesa korisnika usluga posredovanja u osiguranju, kao i način podnošenja prigovora korisnika usluga osiguranja i postupanja po prigovoru podnetom u vezi sa obavljanjem poslova posredovanja u osiguranju.

Pravo na prigovor ima korisnik ako je nezadovoljan pružanjem naših usluga, a naročito u vezi sa ugovorom o osiguranju.

Prigovorom se ne smatra podnošenje odštetnog zahteva ili zahteva za pružanje određenih informacija i objašnjenja.

Društvo za posredovanje u osiguranju „El-Com“ d.o.o. Novi Sad korisniku usluge osiguranja ne naplaćuje naknadu niti bilo koje druge troškove za postupanje po prigovoru.

Informacije sa osnovnim podacima o načinu podnošenja prigovora, obaveznom sadržaju prigovora i rokovima za odgovor objavljuje se na zvaničnoj internet stranici društva, kao i u pisanoj informaciji, koja se pre zaključenja ugovora o osiguranju daje ugovaraču osiguranja.

Read more