Kontakt

Mob. +381 63 538 238

Pošaljite nam zahtev za procenu!

Kontakt detalji:

Vaša poruka je uspešno poslata! Close this notice.

Travel insurance Quote

Level of protection: $

Contact details:

Travel

Your Quote Form has been sent successfully. Close this notice.

Car insurance Quote

Contact details:

Your car:

Your Quote Form has been sent successfully. Close this notice.

Life insurance Quote

Level of protection: $

Contact details:

Have you used tobacco or nicotine products in the last 12 months?

Yes, I have No, I haven't
Your Quote Form has been sent successfully. Close this notice.

House insurance Quote

Your house:

Contact details:

Your Quote Form has been sent successfully. Close this notice.
5 година ago · by · Коментари су искључени на Deo istorije

Deo istorije

Današnje društvo za posredovanje u osiguranju „ EL-COM“ d.o.o. Novi Sad osnovano je na predlog moga oca Ždero Marinka koji se uspešno bavio poslovima osiguranja punih 28 godina. Prethodno je kao „ovlašćeni zastupnik Osiguravajućeg zavoda Novi Sad Marinko Ždero bio ovlašćen:

1. Da naplaćuje premije uz izdavanje potvrda na propisanim obrascima za osiguranje;
2. Da vrši zamenu i obnovu postojećih osiguranja;
3. Da zaključuje nova osiguranja života;
4. Da posreduje kod zaključivanja osiguranja života.“

Istorija firme počinje davne 1992. godine.

Od samog početka Društvo se bavilo završnim građevinskim radovima i naplatom štete u osiguranju. Nedugo po osnivanju, u Društvu se određuje budući pravac poslovanja – bavljenje poslovima koje su u vezi sa osiguranjem tako da se prestaje sa poslovima koji su se odnosili na završne građevinske radove.

Nakon samog osnivanja Društvo od tadašnjeg Ministarstva finansija dobija dozvolu i osniva “ EL-COM “ p.o. Novi Sad – Poslovnu jedinicu “ Usluge u osiguranju “, koje kao aktivno društvo deluje do 2005. godine kada se usklađuje sa zakonom u osiguranju.

Na samim počecima Društvo se bavilo naplatom osiguranog slučaja, što je u praksi podrazumevalo: prijavu štete osiguravajućoj kući, obradu oštetnog zahteva, izvođenje procenitelja na lice mesta, kompletiranje predmeta štete, kontakt sa odeljenjem likvidacije…

Od osnivanja do 2005. godine kada se Društvo usklađuje sa tada novim zakonom u osiguranju i postaje Društvo za posredovanje u osiguranju, urađeno je preko 11.000 šteta.

Imajući to u vidu kao i činjenicu da od trenutka usklađivanja svog poslovanja sa tadašnjim zakonom do danas Društvo učestvuje u naplati štete za sve svoje klijente, ovaj segment poslovanja nas kao Društvo za posredovanje u osiguranju izdvaja na tržištu osiguranja i predstavlja našu komparativnu prednost u odnosu na konkurenciju.

S ponosom ističemo da smo najstarija firma sa ovih prostora koja se bavi poslovima posredovanja u osiguranju.

Izuzetno porodično nasleđe i višedecenijska tradicija dobrog poslovanja koje gradimo počiva prvenstveno na poverenju, etici i dobrim poslovnim običajima koji krase uzajamni odnos između naših dugogodišnjih klijenata i naše firme.

Read more