Kontakt

Mob. +381 63 538 238

Pošaljite nam zahtev za procenu!

Kontakt detalji:

Vaša poruka je uspešno poslata! Close this notice.

Travel insurance Quote

Level of protection: $

Contact details:

Travel

Your Quote Form has been sent successfully. Close this notice.

Car insurance Quote

Contact details:

Your car:

Your Quote Form has been sent successfully. Close this notice.

Life insurance Quote

Level of protection: $

Contact details:

Have you used tobacco or nicotine products in the last 12 months?

Yes, I have No, I haven't
Your Quote Form has been sent successfully. Close this notice.

House insurance Quote

Your house:

Contact details:

Your Quote Form has been sent successfully. Close this notice.
5 година ago · by · Коментари су искључени на Reč direktora

Reč direktora

direktor

Osiguranje je privredna uslužna delatnost koja štiti čoveka i njegovu imovinu od posledica dešavanja brojnih opasnosti. Na taj način se obezbeđuje neophodna sigurnost u privredi i društvu u celini. Osiguranje počiva na načelu uzajamnosti i solidarnosti jer u suštini predstavlja udruživanje svih onih koji su izloženi istim opasnostima, a sa ciljem da zajednički podnesu štetu koje će zadesiti samo neke od njih.

Da bi se obezbedila konkurentnost i dugoročni opstanak na tržištu, ponuda se mora maksimalno prilagoditi potrebama i zahtevima potrošača, odnosno potrošač mora biti ključni faktor u kreiranju ponude. Radeći najbolje što može u interesu potrošača, privredni subjekt – nosilac ponude, istovremeno radi i u svom najboljem interesu, ostvaruje dobit i obezbeđuje dugoročnu rentabilnost na bazi maksimalne satisfakcije svojih klijenata.

Posredovanje u osiguranju (insurance brokerage) je delatnost dovođenja u vezu osiguranika kao nosioca tražnje (ugovarača osiguranja odnosno reosiguranja) i društva za osiguranje/reosiguranje kao nosioca ponude usluge osiguranja radi pregovaranja o zaključenju ugovora o osiguranju odnosno reosiguranju, na pripremu za zaključenje ovih ugovora, kao i na pružanje pomoći pri izvršavanju prava iz tih ugovora, a naročito pri rešavanju odštetnih zahteva. Ovi poslovi obuhvataju poslove posredovanja u osiguranju i u reosiguranju.

Društvo za posredovanje u osiguranju „ EL-COM“ d.o.o. Novi Sad je osnovano 24.11.1992. godine na predlog moga oca Ždero Marinka koji se uspešno bavio poslovima osiguranja, punih 28 godina. S ponosom ističem da smo najstarija firma sa ovih prostora koja se bavi poslovima posredovanja u osiguranju.

Zastupamo interese klijenata i za vas prikupljamo ponude svih vodećih osiguravajućih društava. Vršimo analizu i pružamo pomoć pri izboru najpovoljnije ponude, ubrzavamo proces sklapanja ugovora sa osiguravajućim društvom, pružamo stručnu pomoć pri proceni štete, formiranju odštetnog zahteva i naplati u slučaju nastanka štetnog događaja, vodimo evidenciju svih ugovora o osiguranju i blagovremeno vas obaveštavamo o potrebama i mogućnostima njihovog obnavljanja.

Od početka našeg osnivanja, pa do 2005. godine (do trenutka usklađivanja sa sada već starim Zakonom u osiguranju) bavili smo se isključivo naplatom šteta i tu našu uslugu pružamo svim našim klijentima i smatramo je komparativnom prednošću u odnosu na druga društva za posredovanje u osiguranju.

Novim Zakonom o osiguranju (“Službeni glasnik RS”, br. 139/2014) uređuje se, između ostalog, i obavljanje poslova posredovanja u osiguranju i reosiguranju. “EL-COM” d.o.o. Novi Sad je, kao društvo koje se profesionalno I odgovorno odnosi prema svim zakonskim obavezama koje nam naš zakonodavac i nadzorni organ nalaže, ispunio i tu obavezu koja proističe iz predmetnog zakona.

Naime, rešenjem Narodne banke Srbije, G.br. 1435 od 3. marta 2016. godine Društvo za posredovanje u osiguranju “EL-COM” d.o.o. Novi Sad sa adresom sedišta Augusta Cesarca br.18 uskladilo je svoje poslovanje, imovinu, kapital, obaveze, organe, organizaciju i akte sa odredbama Zakona o osiguranju i ispunilo uslove za obavljanje poslova posredovanja u osiguranju u skladu sa tim zakonom.

Rešenjem Narodne banke Srbije, G.br. 1434 od 3. marta 2016. godine data je prethodna saglasnost za imenovanje Ždero Aleksandra za člana uprave – direktora Društva za posredovanje u osiguranju “EL-COM” d.o.o. Novi Sad, uz ispunjenje svih propisanih uslova, čime je potvrđena saglasnost Narodne banke Srbije izdata na osnovu Zakona o osiguranju (“Sl.glasnik RS”, br.55/2004).

S ponosom ističem izuzetno porodično nasleđe i višedecenijsku tradiciju dobrog poslovanja koje gradim sa svojim radnim timom, takođe i dosadašnje poslovne rezultate “EL-COM”-a, kao i listu naših klijenata i odnos koji smo izgradili, a koji počiva na poverenju, etici i dobrim poslovnim običajima koji krase uzajamni odnos između naših dugogodišnjih klijenata i naše firme. Naravno, trudimo se da stalno napredujemo u svom poslu, radeći ga još odgovornije i unapređujući svaki segment našeg poslovanja a sve u interesu klijenata koji su nam ukazali poverenje, kao i svih potencijalnih klijenata za koje smo jednako spremni i otvoreni da na izuzetno profesionalnom nivou odgovorimo svojom ponudom u svako doba, 24 sata dnevno, 365 dana u godini.

Sarađujemo sa vodećim društvima za osiguranje u Srbiji sa kojima imamo potpisane dugogodišnje ugovore o saradnji, a o vrsti i obimu naših usluga koje pružamo klijentima, upoznaćemo vas na narednim stranicama našeg sajta.

Iskreno se nadam da ćete na narednim stranicama našeg novog vebsajta pronaći dovoljno informacija koje će upotpuniti ovo moje uvodno predstavljanje i opravdati ime “El-Com”- koje je postalo sinonim za poslove posredovanja u osiguranju.

Aleksandar Ždero

Read more